Min morbror trollkarlen LEGO Education Build-to-express

DSC_0686

I förra veckan fick läsgrupperna åter igen använda LEGO-materialet Build-to-Express. Eleverna fick i uppdrag att bygga hur de förutspådde att den okända världen som Polly och Digory ska resa till ser ut, vi hade precis läst till när barnen anländer till platsen efter att tagit på sig sina magiska ringar – är världen en trevlig/otrevlig/farlig plats? Finns det människor/varelser/djur där? Hur ser naturen ut? Innan bygget diskuterades dessa frågor. Alla elever i gruppen fick en varsin legolåda och byggde sitt eget unika bygge. När byggena var färdiga fick de kort berätta sina tankar om hur de trodde att världen skulle se ut och vara. Många kloka tankar delgavs!

Två exempel på hur de förutspådde att världen skulle se ut…

DSC_0703

DSC_0702

…och hur de visualiserade världen efter att ha hört beskrivningen i texten:

DSC_0697

DSC_0698

Vi diskuterade sedan hur väl byggena de gjorde innan och efter läsningen av texten stämde överens – vad var likheterna och skillnaderna samt på vilket sätt elevernas byggen liknande/skiljde sig åt?

Tiden rinner iväg när man arbetar utifrån detta material, se till att ha tillräckligt med tid utlagt om ni planerar att göra något liknade med era elever, både byggena och diskussionerna innan och efter byggandet tar tid, mycket på grund av att alla elever är så engagerade och villiga.

Jag rekommenderar verkligen dessa LEGO-lådor, elever deltar och är aktiva utifrån sin förmåga, något jag tycker är oerhört positivt!

Ny skrift från SPSM om att arbeta med barn/elever med språkstörning

arbeta med språkstörning

Vill tipsa er om att SPSM kommit ut med en ny skrift kring språkstörningar. Skriften är författad av personal som är verksamma inom Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter Tal och Språk som sett ett behov av detta i sina möten med pedagoger inom förskolan och grundskolan. Tanken är att personal som arbetar inom förskolan och skolan ska inspireras att utveckla lärmiljön för barn och elever som har språkstörning. Skriften utgör ett bra underlag för diskussioner och fortbildning inom förskolan, fritidshem och skola.

Ladda ner gratis!

Feedback

DSC_0932

Alla ni som läser här på sidan – lämna gärna en kommentar, en fråga eller kanske ett önskemål kring ämnen jag kan skriva om så ska jag göra mitt bästa för att besvara dessa.

Det är roligt och givande för mig att få respons och tips på ämnen ni vill veta mer kring.

Ni kan även maila mig på emilia.reveron@skola.kiruna.se

Tack på förhand 🙂 //Emilia

 

 

LEGO Education StoryStarter och GRATIS prova-på-påse

DSC_0627

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så ansökte jag 2014 om medel av LKAB akademin för att köpa in även detta material, det andra materialet har jag skrivit om i ett tidigare inlägg – LEGO Education Build to Express.

LEGO® Education StoryStarter är ett inspirerande verktyg som i lärarhandledningen är kopplad till Lgr 11 och kursplanerna för grundskolans årskurser 1–3 och 4–6 kring läsa, skriva, tala och lyssna.

Med hjälp av materialet får eleverna träna och utveckla sina läs- och skrivkunskaper men också kommunikationsförmågan och kreativiteten. Eftersom de färdiga uppgifterna i lärarhandledningen sker i grupp, tränar eleverna också sin samarbetsförmåga och sin social kompetens.

I lärarhandledningen finns följande innehåll:

• 24 projektbaserade aktiviteter

• En plan för undervisningen, hur aktiviteterna är kopplade till Lgr11

• Schemaexempel som gör det lättare för eleverna att utvärdera.

• Elementöversikt, lektionsplaner, elevövningsark och tips&tricks.

Lärarhandledningen innehåller en detaljerad undervisningsstruktur, som visar hur StoryStarter och aktiviteterna relaterar till Lgr11, så att du lätt kan välja rätt aktivitet och delge eleverna nödvänlig kunskap.

Samtidigt blir undervisningen både rolig och motiverande för både elev och lärare.

Nedan hittar du en folder som beskriver detta närmre samt även en länk till mjukvaran som hör till materialet.

Länk till folder:

Motiverande svenskundervisning LEGO Education StoryStarter StoryVisualizer

Mjukvaran som hör till detta material: StoryVisualizer

 

Nedan har jag lagt in bilder på hur själva lådan ser ut och vad den innehåller.

DSC_0628

DSC_0626

DSC_0625

Hur arbetar jag med materialet just nu?

Det positiva med detta material är att du kan arbeta styrt utifrån lärarhandledningen eller fritt utifrån egna idéer kring det ni arbetar med i nuläget. Som jag skrivit tidigare läser jag Min morbror trollkarlen av C.S Lewis med mina läsgrupper i åk 5. Nedan har de fått i uppdrag att bygga en början, mitten och slut kring det vi hittills läst i boken. På första byggplattan visar de hur Digory och Polly är fångade i morbror Andrews kontor, på andra plattan färdas Digory med hjälp av ringen han fått av morbrodern. Här illustrerar eleverna det Digory upplevde på vägen till mellanvärden (ett grönt ljus, känslan av att han stod i vatten). På sista byggplattan visar eleverna vad som hände och de visualiserar även hur det ser ut i mellanvärlden. Efter detta bygge läste mina elever fortsättningen i boken, här beslutar sig ju Polly och Digory att utforska mellanvärden närmare, de har ju förstått att varje liten damm är en portal till en annan värld. Jag har läst en kort passage högt för eleverna i nästa kapitel, de har fått ett litet smakprov kring hur den första världen ser ut som de reser till. De har fått i uppdrag att på fredag bygga hur de tror att denna värld ser ut. Jag har två läsgrupper och det ska bli intressant att se hur olika/lika grupperna förutspår att världen kommer se ut. Ett inlägg kring detta kommer framöver. Som ni ser tränar vi olika typer av lässtrategier och läsknep som utvecklar elevernas läsförståelse överlag och på ett mycket roligt och konkret sätt.

DSC_0624

Är du intresserad av att testa detta material? Gå in på mv-nordic.com så får du en gratis LEGO Education Storystarter prova-på-påse (kopiera länken nedan till din webläsare)

https://www.mv-nordic.com/se/produkter/lego-storystarter/bestall-en-gratis-provpase/

 Provpåsen innehåller följande:

  • En StoryStarter provpåse
  • Ett urdrag ur lärarhandledningen- för tips och hjälp till undervisningen
  • Häftet Motiverande svenskundervisning – med massor av idéer för igångsättande och engagemang av eleverna till en positiv läs- och skrivutveckling med StoryStarter
Provpåsen ger en bra praktisk upplevelse av hur StoryStarter kan engagera elever till att utveckla sina språk, läs- och skrivkunskaper.
I provpåsen medföljer olika bitar, speciella element och minifigurer, som du också finner i kompletta set, samt tre mindre byggplattor där eleverna kan skapa sina berättelser med start, mellandel och avslutning.

Med materialet i provpåsen kan du i praktiken uppleva, hur StoryStarter får igång elevernas fantasi och utvecklar deras läs- och skrivkunskaper.