Förförståelse

Bläddra i boken, titta på omslaget, läs igenom innehållsförteckningen – det är några av sakerna som du kan göra för att skaffa dig en förförståelse för en text innan du börjar läsa. Genom att göra det så ökar din läsförståelse eftersom hjärnan kopplar ihop det nya du ska lära dig med gamla kunskaper som du redan har.

Orka -anteckningar för att öka förståelsen

Genom att anteckna och lyfta fram det viktigaste ur en text gör du det lättare för dig själv att minnas det du läser. Och det fina med det här är att ju mer personliga dina anteckningar är – desto större är chansen att du kommer ihåg! Den här strategin går därför ut på att göra anteckningar så som just du vill ha dem. Skriv stödord och listor, gör tankekartor och diagram, och använd dig av färger, bilder och symboler. Går det till exempel att byta ut ett ord mot en smiley? Gör det isåfall! Då blir det lättare för hjärnan att koppla ihop anteckningarna med det du läste.

Orka plugga – så kommer du igång med läsning

ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå kunskapskraven. Här hittar du också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att komma igång och planera tiden när du ska plugga.

Många av tipsen går att använda i flera ämnen, både i och utanför skolan, så testa dig fram och se vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det handlar inte om talang, utan om att hitta bra strategier som passar just dig!

Förstå kunskapskraven | Orka plugga

ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå kunskapskraven. Här hittar du också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att komma igång och planera tiden när du ska plugga.

Många av tipsen går att använda i flera ämnen, både i och utanför skolan, så testa dig fram och se vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det handlar inte om talang, utan om att hitta bra strategier som passar just dig!

http://www.ur.se/orkaplugga

http://www.youtube.com/orkaplugga

 

 

Undantagsbestämmelsen

Nu är det snart dags för betygsättning och det gäller då som betygsättande lärare att vara kunnig inom vad Undantagsbestämmelsen i Skollagen innebär. Känner du som lärare eller ni som lärare i arbetslaget en osäkerhet kring denna bestämmelse rekommenderar jag er att ta del av följande material som Skolverket tagit fram i samarbete med SPSM. Länk till materialet finns nedan (blå länk).

DSC_0935

Vad är Undantagsbestämmelsen för något?

Enligt skollagen har en lärare möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygsättning om det finns särskilda skäl för detta. Det handlar om elever som har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav.

Den lyder som följande:

Undantagsbestämmelsen i skollagen

Grundskolan 10 kap

21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.

Stöd för att förstå undantagsbestämmelsen

Publicerad 19 februari 2015

Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten har tagit fram ett studiepaket för att stödja lärare i förståelsen av den så kallade undantagsbestämmelsen. Fyra informationsfilmer tar upp bland annat hur undantagsbestämmelsen fungerar i praktiken.

Materialet består av fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussionsmaterial. Fyra områden tas upp: rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken.

Syftet med material är att stödja bedömning och betygssättning för elever med funktionsnedsättning och finns att ta del av på Skolverkets hemsida.

Här hittar du materialet.

Källa:

http://skolvarlden.se/artiklar/stod-att-forsta-undantagsbestammelsen

Vikten av att läsa hemma

På Triangelskolan vill vi att våra elever läser hemma minst 20 minuter dagligen, vi rekommenderar även detta under loven eftersom läsförmågan är en färskvara. Snart stundar sommarlovet och vi har sett att många av våra elever backar i sin läsning när de kommer tillbaka till hösten. Därför börjar nu min/vår läskampanj, kommer att sätta upp anslag på skolan enligt nedan. Dokumentet finns även att ladda ner (röd länk)

läsa föräldrar

Varför är det så viktigt att läsa hemma 20 minuter varje dag?

 

Elev 1                                   Elev 2                                    Elev 3

Läser 20 minuter              läser 5 minuter                      läser 1 minut

dagligen                             dagligen                                 dagligen

=                                              =                                           =

7300 min/skolår      1825 minuter/år                               365 minuter/år

730.000 ord              182.500 ord                                       36.500 ord

DSC_0932
Vilken elev tror du har det bästa ordförrådet? Vilken elev tror du kommer att vara mest framgångsrik i skolan och längre fram..i livet?

*beräknat på en läshastighet på 100 ord/minuten (samma hastighet som textremsan på tv). Har eleven långsammare läsning blir antal lästa ord mycket färre än ovan. Läshastigheten ökar i och med att barnet tränar så elev 1 har förmodligen ett mycket högre resultat än det som anges och elev 3 ett mycket lägre resultat

Med vänlig hälsning

Emilia Lindqvist Speciallärare Triangelskolan