Att läsa för att lära – Petter ”16 rader”

Hiphopmusikern Petter, aktuell med boken ”16 rader”, berättar varför rapp kan vara en väg till läsning och skrivande för de som inte läser böcker i någon större utsträckning. Petter berättar om sina svårigheter med läsningen och sin erfarenhet av läs-och skrivsvårigheter och hur han var på väg att ge upp under sin skoltid.

Övergången mellan förberedelseklass till ordinarie klass

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet berättar om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter nyanlända elever i vardagen.

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbete i alla ämnen

Det ämnesspecifika språket – så oerhört viktigt att behärska för att uppnå en god (läs-)förståelse i respektive ämne. Nedan finns en samling filmer från Skolverket som konkret visar hur du som lärare kan gå tillväga för att arbete språk-och kunskapsutvecklande i just ditt ämne för att på så sätt gynna dina elevers måluppfyllelse men samtidigt deras förståelse av ämnet i stort.

 

Vad ska vi hitta på? Aktiviteter för att främja gemenskapen i en klass.

skolfred

Alla vet vi hur viktigt det är med en bra sammanhållning i en klass, dels för att alla elever ska känna sig trygga men också för att denna gemenskap ska främja inlärningen. Nedan finns en länk till ”Vad ska vi hitta på?” som är utarbetat av elever själva som en del i en tävling med målet att främja skolfreden samt förebygga mobbning.

Materialet Vad ska vi hitta på? samlar de bästa spelen, lekarna och aktiviteterna som skickades in till i Skolfredstävlingen 2011–2012. Aktiviteterna har tagits fram av elever och syftet med dem är att stärka gemenskapen i klassen. Materialet riktar sig i första hand till den grundläggande utbildningen, men det kan även användas tillsammans med många andra grupper.

Länk till materialet

http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/Vad%20ska%20vi%20g%c3%b6ra.pdf