Kollegialt lärande och språkutveckling i fritidsverksamhet

Ännu ett lästips!

fritidsSkolporten har i samarbete med Kristianstad kommun publicerat en artikel kring språkutveckling och kollegialt lärande i fritidsverksamhet – Artikel nr 13 2016: ”Nu sätter vi ord på det, ryggraden har flyttat till huvudet”: Kollegialt lärande och ett språkutvecklande förhållningssätt som beprövad erfarenhet i fritidshemsverksamhet” . Artikeln beskriver ett tre terminer långt arbete där syftet var att genom kollegialt lärande knyta praktiken till vetenskaplig grund om språkutveckling, vilket var ett prioriterat mål i verksamheten.

Artikeln beskriver hur fritidslärare kan arbeta med språkutveckling i det vardagliga arbetet genom att utgå från barnens egen verklighet, uppmuntra till språklig aktivitet samt genom att arbeta med språklig stöttning.

De deltagande fritidslärarna ser nu mycket tydligare att fritidsverksamheten är en viktig miljö för barns språkutveckling. Fritidslärarna har även fått kunskap och verktyg om hur de kan arbeta med språkutveckling.

– Projektet har medfört en ökad trygghet inom arbetsgruppen. Det är uppenbart att regelbundna och strukturerade träffar för diskussion av det pedagogiska innehållet bidrar till detta.

– Ytterligare ett viktigt resultat är att projektet ökade fritidslärarnas känsla av professionalitet. Flera pekar på vikten av att få sätta ord på det egna arbetet och koppla det till en vetenskaplig grund. Det ligger en stor kraft och många möjligheter i det kollegiala lärandet.

Läs mer här:

http://www.skolporten.se/app/uploads/2016/08/undervisning-larande-13-2016.pdf

 

LÄRA – tidskrift utgiven av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

lara

Lästips!

Gå in på länken nedan för att ta del av LÄRA Stockholm – en publikation som ges ut 6 gånger årligen. Tidningen innehåller intressanta och inspirerande reportage kring pedagogik och aktuell forskning. Läs bland annat i nr 2 2016 om det viktiga kollegiala lärandet på en skola i Spånga.

https://pedagog.stockholm.se/lara/