Checklista över strategier eleverna bör använda efter läsningen

Efter läsningen är följande strategier bra för eleverna att använda.

Strategier efter läsningen

Bekräftar/Justerar förutsägelser – Eleverna använder specifika detaljer i texten för att justera eller bekräfta sina förutsägelser.

Återberättar – Eleverna har förmågan att återberätta texten muntligt eller skriftligt. Eleverna använder detaljer i texten för att återberätta handlingen. Eleverna kan beskriva händelserna i rätt ordning.

Översiktsläser och läser om – Eleverna återvänder till texten för att stötta upp sina argument  eller för att besvara frågor under diskussioner eller under sitt skrivande om texten.

Gör anteckningar – Eleverna kan självständigt notera viktiga delar i texten.

Göra inferenser – Använder dialogen, miljöerna, konflikterna, handlingen, karaktärernas beslut, beteenden och fakta eller förkunskaper för att förstå och analysera underliggande meningar i texten.

Reflekterar över sin läsning – Eleverna har förmågan att rita, tala och skriva kring lästa texter.

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *