Faktorer som påverkar läsförståelsen

DSC_0935

Nedan ser ni många av de faktorer som påverkar en läsares läsförståelse i positiv eller negativ bemärkelse. Det är viktigt att prata om detta tillsammans med eleverna som kanske inte själva reflekterar över riktigt hur mycket som påverkar vår läsning och vår förståelse av de texter vi läser. Använd gärna dessa faktorer som diskussionsunderlag i klasserna för en djupare förståelse för hur komplex läsning verkligen är.

Markera länken nedan för att skriva ut/spara denna text

Faktorer som påverkar läsförståelsen

LÄSAREN

Avkodning

Ordförrådet

Förkunskap

Omvärldskunskap

Kunskap om texter

Kognitiv kapacitet

Motivation

Intresse

Uppmärksamhet och koncentrationsförmåga

Användning/kunskaper kring lässtrategier

TEXTEN

Innehåll och ämne

Ordval

Genre

Struktur

Meningsbyggnad

Bilder/tabeller/illustrationer/grafik

KONTEXTEN

Aktivitet – uppgiftens utformning

Gruppklimat

Instruktioner och genomgång av läraren

Faktorer för en god läsförståelse

Kom även ihåg:

Goda lässtrategier kan kompensera de problem som brister i ordförståelse och förkunskaper orsakar. (Andreassen, 2008, Liberg, 2010, Stensson, 2006)

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *