Gratis studiepaket ger pedagoger mer kunskap om NPF

Hej!

Nu har SPSM delat med sig av ett gratis webbaserat studiepaket kring neuropsykiatriska funktionshinder som är tänkt att stötta pedagoger i mötet med barn/elever i dessa svårigheter. Nedan kan ni läsa mer kring detta studiepaket som riktar sig till pedagoger allt i från förskola till gymnasiet. Materialet kan studeras på egen hand eller i arbetslaget. Viktigt är att personalen får tid avsatt för inläsning av respektive moment samt tid till diskussion kring varje del. Arbetsgången är baserad på kollegialt lärande som visat sig vara en framgångsrik form av kompetensutveckling.

// Emilia

Texten är hämtad från spsm.se och där kan du också läsa mer kring detta material.

Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

npf

Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser

Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier.

Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp. Om ni ska ta del av studiepaketet i grupp är det viktigt att deltagarna får förutsättningar att avsätta tid för instudering av varje moment och momentens gruppsamtal. Lämplig storlek på samtalsgruppen är fem till åtta deltagare. Räkna med att det behövs cirka fyra timmar per moment i studiepaketet där två timmar är egen instuderingstid och två timmar gruppsamtal. Total tidsåtgång blir cirka 20 timmar.

Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Det behövs också samtalsledare, som fördelar ordet och håller i strukturen av samtalet och en sekreterare som dokumenterar erfarenheter och reflektioner. Inför gruppsamtalen behöver deltagarna förbereda sig genom att se filmer, läsa och reflektera samt skriva ner sina reflektioner.

Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Detta för att öka måluppfyllelse, främja skolnärvaro och psykisk hälsa för alla barn och elever.

Effektiv kompetensutveckling inom förskola och skola kännetecknas av kollegialt lärande, att det sker över tid, är förankrat i de lokala behoven och att rektor respektive förskolechef ger förutsättningar för att genomföra detta. Det finns också stora vinster med att elevhälsoteam respektive förskoleteam eller motsvarande är med och leder kompetensutvecklingsprocessen.

Moment

Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

Moment 1 – Egen- och föräldraperspektiv
Moment 2 – Perception och kognition
Moment 3 – Pedagogiska strategier
Moment 4 -Problemskapande situationer
Moment 5 – Tillgänglig lärmiljö

För dig som vill veta mer finns det förslag på ytterligare länkar och läsning under Nyfiken på mer.

Gå vidare till Moment 1 – Egen- och föräldraperspektiv

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *