Läsförmågans olika lager

DSC_0935

Att lära sig läsa är en komplex och krävande process, nedan har jag sammanställt de delförmågor som krävs för att uppnå en god läsförmåga. Som speciallärare använder jag detta dokument tillsammans med mina elever i lässvårigheter för att visa hur komplicerad läsningen faktiskt är, eleverna brukar då få en ökad förståelse för de svårigheter de är i och inom vilka områden vi faktiskt behöver träna för att uppnå en högre läsförmåga. Dokumentet kan med fördel användas efter en läs-och skrivutredning för att visa inom vilka områden eleven har svårigheter och där det behövs kompensation eller träning eller båda delar. (klicka på röda länken nedan för att få tillgång till dokumentet)

Läsning lager

Läsförmågans olika lager

Förståelse

Ordförråd

Begreppsutveckling

Bakgrundskunskaper

Akademiskt språk

Genre

Textstruktur

Förmåga

Lässtrategier

 

Ordförråd

Klassifikation av ord

Antonymer och synonymer

Affix och rot

Ord med flera betydelser

Homofoner och homografer

Strategier för inlärning av nya ord

Ursprunget för orden

Idiom och figurativt språk

 

Läsflyt

Korrekthet

Hastighet

Prosodi

 

Ordigenkänning och avkodning

Matcha ljud och stavning

Högfrekventa ord, helordsläsning

Kort/Lång vokal

Konsonantmöten

diftonger

digrafer

Ord med flera stavelser

Sammansatta ord

Sammandragningar

Böjningsformer

Betoning av ljud

 

Fonologisk medvetenhet

Lyssna efter ljud

Rim

Ord i meningar

Stavelser i ord

Hitta och ordna fonem

Jämföra fonem

Ljuda fonem

Segmentering av fonem

Ta bort fonem

Lägga till fonem

Metateser

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *