Läsförståelse, tips på övningar

 

Efter att eleverna läst eller lyssnat på en berättelse kan denna övning vara rolig att göra:

Förberedelse: Skriv ner ett antal frågor på ett enskilt blad och olika typer av svar till varje fråga (2 eller fler alternativ) – elevernas uppgift blir sedan att välja ut korrekt svar utifrån sin förståelse av texten. De rätta svaren går läraren sedan igenom

Exempel på frågor:

Vad hette karaktärerna i berättelsen?

Hur var huvudpersonen?

Hur såg huvudpersonen ut?

Vilket problem skulle lösas?

Hur löste sig problemet?

Var utspelade sig berättelsen?

När utspelade sig berättelsen?

Var berättelsen rolig/sorglig/glädjande?

Vad var sensmoralen i berättelsen?

Etc.

Det finns olika sätt för eleverna att redovisa sina svar:

  1. läsförståelsestig
  2. tipsrunda
  3. läsförståelsetärning
  4. gruppdiskussion
  5. Diskussion i helklass
  6. Legobygge
  7. Grupp/enskild teckning

Hur kan en läsförståelsestig se ut?

Läraren eller en läskompis ansvarar för att ställa frågor kring texten, svarsalternativen läggs på golvet. Eleven väljer det svar han/hon tror är korrekt. Blir svaret fel ber kompisen eller läraren lyfta upp lappen på golvet för att läsa passagen i texten där det rätta svaret finns (finns på baksidan). Eleven väljer då det rätta alternativet. För att öka svårigheten i övningen, öka svarsalternativen med mer närliggande svar. Denna övning kräver mycket förberedelse, ett förslag är att eleverna själva gör uppgifterna åt varandra kring se gemensamma böcker de läser. Istället för en stig kan man för de äldre eleverna lägga alternativen på bänken.

Hur lurade huvudpersonen häxan att lämna vår värld?

DSC_0856

Hur skulle du beskriva huvudpersonens humör?

DSC_0857

Vad heter huvudpersonen?


DSC_0858

Observera, detta är bara exempel, utveckla och försvåra både svar och frågor för att utmana eleverna.

 

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *