Läsundervisning och lustläsning – tips på film

Läsundervisning och lustläsning

Nedan hittar ni en länk till ett filmklipp där läsforskare/experter från bland annat Karlstad universitet diskuterar läsundervisning, aktuell läsforskning och hur barn hittar lusten till att läsa.

Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Kulturrådet och Gleerups. (längd 45 min)

http://www.ur.se/Produkter/191312-UR-Samtiden-Bokmassan-2015-Lasundervisning-och-lustlasning

Boken som diskuteras i början av filmen är denna och länk till materialet finns längst ner i detta inlägg.

 Med läsning som mål

-Om metoder och forskning på det läsfrämjande området

 

läsning mål

Texten nedan kommer från kulturradet.se

Kulturrådet har anlitat forskaren Jonas Andersson för att ta fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, som bygger på svensk och internationell forskning. Målgrupp är alla som har intresse för läsfrämjande verksamhet och litteraturens roll i samhället. 

Det finns just nu goda möjligheter att stärka läsandet. En diskussion om läsningens betydelse för lärande, bildning och människors möjligheter att delta aktivt i samhället pågår på många håll. Statliga myndigheter har fått stärkta uppdrag att främja läsning, bland annat Skolverket och Kulturrådet. En ny bibliotekslag förtydligar bibliotekens uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet.

Kulturrådet har sedan 1990-talet fördelat medel till läsfrämjande projekt. Utgångspunkten är litteraturen som konstform och läsningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning. En rad framgångsrika projekt har genomförts, men utmaningarna är fortfarande stora. Internationella tester visar en nedåtgående trend för ungas läsförståelse. De nya nationella målen för litteratur- och läsfrämjande betonar allas rätt att ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Det finns därför anledning att stanna upp och reflektera. Hur ser kunskapsläget ut? Vilka samlade erfarenheter finns om hur vi kan öka och bredda läsningen och förbättra tillgången till litteratur för alla barn och vuxna?  

 

länk till materialet:

http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2015/med_lasning_som_mal.pdf

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *