LEGO Build to express

2014 fick jag medel av LKAB-akademi för att köpa in två LEGO-material – LEGO Education Build to Express och LEGO Education StoryStarter till Triangelskolan.

Jag tänkte först berätta om Build to Express. Materialet kan användas inom en mängd olika ämnesområden och teman när du som lärare vill inspirera och motivera eleverna till reflektion och diskussion. Materialet hjälper och engagerar eleverna att uttrycka sina tankar och idéer på ett konkret och kreativt sätt och förbättrar elevernas problemlösningsförmåga. Arbetsmetoden är utvecklad av lärare och specialister inom undervisning och är väl beprövat av LEGO.

DSC_0595

Med materialet följer en omfattande lärarhandledning med olika typer av byggutmaningar. Eleverna har tillgång till ett eget lego-set och arbetar i grupper om 4-6 stycken. Varje byggutmaning innehåller fyra delar (fundera, minnas, fantisera, summera) som eleverna får i uppdrag att bygga för att uttrycka sina svar. När varje del är klar berättar eleverna om sina modeller för varandra. Tidsåtgången beror på hur gamla eleverna är och hur svårt ämnesområdet/utmaningskortet är. Ett exempel på ett färdigt byggutmaningskort ser ut som följer:

  1. Fundera- Följande fyra byggutmaningar hjälper dig att identifiera, beskriva och diskutera huvudpersonerna i boken vi just läst. Bygg: Fundera kring boken vi just läst. Vi lärde känna flera personer i berättelsen. Vem var huvudpersonen? Vilka tycker du är andra viktiga personer? Bygg en modell som visar vem du tycker är den viktigaste karaktären och huvudpersonen i boken. Berätta: När byggtiden är slut turas ni om att berätta för varandra vad ni har byggt. Ha din modell på din egen byggplatta.
  2. Minnas – Tänk igenom allt du har fått veta om bokens huvudperson under berättelsens gång. Fundera kring vad personen gjorde. Bygg: Vad för slags person tycker du att huvudpersonen är? God eller ond? Konstig eller vanlig? Något annat? Vad är huvudpersonen bra på? Vilka svagheter har huvudpersonen? Välj en minifigur som ska symbolisera huvudpersonen. Vad är dina tankar kring huvudpersonen?. Berätta: När byggtiden är slut turas ni om att berätta för varandra vad ni har byggt. Ha din modell på din egen byggplatta.
  3. Fantisera – Nu ska du använda din fantasi! Du ska få utforska dina tankar om huvudpersonen ännu mer. Bygg: Låtsas att berättelsen fortsätter efter det nuvarande slutet. Bygg en modell som visar hur huvudpersonen kan utnyttja det han eller hon har lärt sig för att klara det som händer därefter. Berätta: När byggtiden är slut turas ni om att berätta för varandra vad ni har byggt. Ha din modell på din egen byggplatta.
  4. Summera: Den här byggutmaningen hjälper dig att fundera kring bokens huvudperson. Bygg: Titta på modellerna på byggplattorna. Fundera över vad alla har berättat. Bygg en modell som visar huvudpersonens viktigaste egenskaper och beskriver ditt intryck av huvudpersonen för de andra. Du kan använda delar från de tre modellerna du har på din byggplatta. Berätta: När byggtiden är slut turas ni om att berätta för varandra vad ni har byggt. Ha din modell på din egen byggplatta.

I mina läsgrupper i åk 5 har eleverna fått fundera över karaktären morbror Andrew i Min morbror trollkarlen av C.S Lewis, nedan ser ni bilder över hur de färdiga byggena kan se ut. Eleverna har hunnit läsa första delen av boken ända fram till när Polly råkar röra en av morbror Andrews ringar och plötsligt bara försvinner. I diskussionerna kommer det fram att Andrew uppfattas som elak och ond och det visar en av eleverna på bild två genom att ha byggt svarta horn. Alla eleverna försöker också beskriva hur morbror Andrew låst in både Polly och Digory i sitt arbetsrum och att han utför experiment. De nämner också att han är nyfiken och vetgirig för han vill ju veta vad som sker ”på det andra stället”, den andra världen.

DSC_0594

DSC_0588

DSC_0586

DSC_0591

DSC_0592

Jag tycker detta material är oerhört språkutvecklande, tysta elever lockas och motiveras till diskussion dels genom materialet men också gruppstorleken. Materialet är ett verktyg som hjälper eleverna att berätta vad de tänker och känner. Build to Express är också väldigt flexibelt och fritt men även strukturerat om man vill det. Lärarhandledningen erbjuder många tips på aktiviteter, det finns även tomma uppdragskort att fylla i. Det finns lektionsplaneringar i No, Svenska, So, hemkunskap men även i socialt samspel. Modellerna kan också fotas och dokumenteras och det går på så sätt att arbeta vidare med att exempelvis skriva om modellerna.

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

En kommentar till “LEGO Build to express”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *