LEGO Education Build-to-Express – Elevens val

Jag har i tidigare inlägg berättat om hur jag själv arbetar med detta material – och främst då kring att förbättra elevernas läsförståelse. Nu har även fritidspedagogerna på Triangelskolan börjat använda Build-to-Express i samband med Elevens val i åk 2 och 3, vilket jag tycker är oerhört spännande! Fritidspedagogerna kommer fortlöpande att beskriva sitt arbete med eleverna på bloggen och här kommer första inlägget från dem:

 

lego 3

 

LEGO Education Build-to-Express

Första gången introducerade vi lådan med lego genom att eleven under Elevens val fritt fått bygga, fantisera och använda sin kreativitet. De instruktioner som vi gav var att du inte under byggets gång behöver delge någon vad du bygger och det som sker inuti ditt huvud. Byggandet pågick i 30 minuter. Därefter gick vi runt till de olika verken och eleven fick med egna ord berätta om det han/hon skapat. Vi dokumenterade i bild och med en kort text. Syftet denna första gång var att eleven ska få bekanta sig med materialet samt kunna återberätta med hjälp av sitt bygge om vad han/hon skapat.

Nästa vecka fortsätter vi utifrån ett givet tema. Tanken är att eleven genom legot ska visualisera samarbete utifrån frågan; vad betyder ordet samarbete för dig? Eleven ska bygga ca 15 minuter och därefter skriva några rader om det han/hon har skapat. Syftet är att utifrån given instruktion kunna konstruera något som illustrativt beskriver ett ord och att träna på att skriva ner det i text.

Den tredje gången får eleven bygga utifrån en text som vi läser upp, kopplat till känslor. Hur kände du när du hörde denna text? Vilka ord fick dig att känna som du gjorde när du hörde texten? Redovisa för varann i grupp. Syftet är att försöka projicera en känsla visuellt och att träna på att återge den muntligt för kamraterna.

lego 1

lego 2

 

 

 

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *