Naturvetenskapliga texter svåra för eleverna

 faktiskt

Jag vill tipsa om en ny avhandling av Judy Ribeck som har studerat naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och matematiska lärobokstexter på högstadiet och gymnasiet och det ämnesspecifika språket som dessa texter innehåller. Hennes avhandling visar att de ord som förekommer i de naturvetenskapliga lärobokstexterna inte förekommer i någon annan typ av text – orden förekommer enbart i dessa ämnen. De typiska naturvetenskapliga orden förekommer i mycket mindre utsträckning i det vardagliga språket än typiska samhällsvetenskapliga ord. För att eleverna ska kunna förstå de texter de möter i de olika ämnena i skolan och särskilt de naturvetenskapliga, måste den undervisande pedagogen stötta eleverna i förståelsen av texterna – gå igenom svåra ord, resonemang och komplicerade meningar.

Det är alltså väldigt viktigt att i alla ämnen arbeta språkutvecklande. Att behärska olika ämnesspråk är avgörande för elevers skolframgång visar forskning (bl.a Hipkiss 2014) och även möjligheten att framgångsrikt studera vidare på universitet och högskola.

Ribeck tar också upp att PISA:s senaste läsförståelsetest visar att 23% av de svenska eleverna är ”svaga läsare”, de klarar bara av att förstå och tolka de enklaste texter. Chocken över Pisaresultaten har medfört att skolfrågan har börjat prioriteras högt bland de politiska partierna.

Varför går det då sämre för de svenska eleverna i läsning?

Sverige har under lång tid varit framgångsrika i att lära elever att läsa, det vill säga att avkoda. För att få en fullt utvecklad läs-och skrivförmåga och bli en stark aktiv läsare måste vi pedagoger bli bättre på att lära ut HUR man läser och hur man ska TÄNKA kring de texter vi läser. I denna blogg kommer jag att visa hur jag arbetar kring dessa bitar.

Judy Ribecks avhandling finns att läsa i sin helhet här :

http://spraakbanken.gu.se/eng/personal/judy-ribeck

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *