Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet

bok1

Vill gärna tipsa er om en väldigt intressant antologi ”Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet” som har utkommit efter ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Skolverket. Syftet med samarbetet har varit att planera och genomföra en kompetensutvecklingssatsning för språk-läs och skrivutvecklare samt förstelärare i regionen Småland, Blekinge samt Öland. Projektet har pågått sedan 2010 och är ett nätverk för svenska och svenska som andraspråk där lärare och forskare från universitetet tillsammans tagit del av forskning och nyheter samt diskutera kring hur man i förskolan och skolan kan främja elevers och barns möjligheter att tänka, kommunicera och lära genom att samtala, lyssna, skriva och läsa. Varje deltagande kommun fick i uppdrag att utveckla kunskaper och arbetssätt kring språkets betydelse för lärande utifrån det som skrivs i läroplanen.Tyngden lades vid att lyfta fram hur lärare tillsammans kan utveckla verksamheten och undervisningen i förskola, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan samt den kommunala vuxenskolan. Nedan hittar ni innehållsförteckningen samt vad antologin innehåller.

Länk till antologin i sin helhet (kopiera till webläsaren)

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:922611/FULLTEXT01.pdf

 

Innehåll

Förord…………………………………………………………………………………………. 5

Inledning

Ewa Bergh Nestlog & Desirée Fristedt…………………………………………….. 7

DEL 1

Språk och genrer i skolan

Desirée Fristedt………………………………………………………………………. 13

Skriva för att lära och kommunicera kunskaper

Ewa Bergh Nestlog………………………………………………………………….. 21

Läsning, läsförståelse och lässtrategier

Åsa Nilsson Skåve……………………………………………………………………. 43

Ord i alla ämnen flerspråkiga elever och skolans språk

Gudrun Svensson…………………………………………………………………….. 53

DEL 2

Genrepedagogik

Eva Lind ………………………………………………………………………………… 77

Läsförståelse i alla ämnen skolutveckling

Jenny Kromnow & Jenni Sundberg……………………………………………. 83

Cirkelmodell för lärare och elever

Anna Lindén Olofsson, Malin Bergdahl & Malin Persson …………… 91

Samtalet som redskap för lärande Sölveborgs kommun

Iréne Lindén ………………………………………………………………………….. 99

Olika uttrycksformer i förskolan

Carina Olsson ………………………………………………………………………. 103

Muntliga och digitala texter i förskoleklassen

Madlene Persson…………………………………………………………………… 109

Matematikspråk

Ann-Sofie Larsson & Mia Persson- Apelros ……………………………… 115

Lärande och samtal

Linda Kullberg ……………………………………………………………………… 119

Tankar om nuläget och framtiden

Iréne Lindén …………………………………………………………………………. 123

Kollegialt lärande elevers utveckling av tankar och texter

Inga-Lill Fransson…………………………………………………………………. 125

Att synliggöra lärandet texter i ämnet bild

Lena Andersson…………………………………………………………………….. 131

En satsning med förstelärare Vaggeryds kommun

Emanuel Gustafsson, Gertie Hultman, Anna Johansson,

Anne-Marie Manfredsson & Magnus Olander ………………………….. 141

Ordförståelse genom hela texter i årskurs 3

Anne-Marie Manfredsson……………………………………………………….. 143

Cirkelmodellen en väg in i läsandet och skrivandet

Anna Johansson ……………………………………………………………………. 149

Serier i undervisningen genom genrepedagogik

Emanuel Gustafsson ……………………………………………………………… 153

Förmågor och språk i alla ämnen

Magnus Olander …………………………………………………………………… 159

Forskningscirklar en metod för kollegialt lärande

Gertie Hultman………………………………………………………………………

.

 http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:922611/FULLTEXT01.pdf

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *