THIEVES- en metod som ökar måluppfyllelsen

 DSC_0935

THIEVES är en metod för att utöka läsförståelsen i texter. THIEVES är skapad av Suzanne Manz som arbetar på Nassau Community College i New York.

THIEVES går ut på att förhandsgranska texten innan själva läsningen sker. THIEVES är en förkortning/akronym av:

T= title (titel)

H=headings (rubriker/överskrifter)

I=introduction (introduktion/inledning)

E=every first sentence in a paragraph (varje första mening i varje stycke)

V=visuals and vocabulary (bilder/grafik och ord)

E=end of chapter questions (frågorna i slutet av kapitlen)

S=summary (sammanfattning)

Förklara för eleverna att de ska lära sig vara ”informationstjuvar”, att de ska få verktyg för att förhandsgranska och plocka ut information från en text innan själva läsningen av den. Förklara vad thieves betyder på engelska och vad förkortningen betyder enligt ovan.

Som en introduktion till metoden kan eleverna tillsammans samla ihop förslag och exempel på hur man gör när man förhandsgranskar en text/ett kapitel. Diskutera tillsammans varför det är bra att förhandsgranska texter. Här ska de(tillsammans med lärarens hjälp) komma fram till att förhandsgranskningen hjälper dem att aktivera förkunskaperna, de sätter upp ett mål för läsningen och förstår i förhand vilka begrepp och områden de kommer att möta i texten.

Berätta för eleverna att inte alla faktatexter innehåller alla delar i THIEVES, alla texter har kanske inte exempelvis en sammanfattning. Det viktiga är att eleverna med tiden införlivar dessa stödfrågor och börjar använda dem medvetet till varje faktatext de möter.

Innan eleverna provar THIEVES på egen hand är det viktigt att du som lärare agerar modell för hur metoden fungerar. Gå igenom en text/ett kapitel gemensamt och tänk högt kring varje del i THIEVES. Eleverna behöver få se hur du tänker innan de vet hur de själva ska tänka kring texten. Börja med enklare texter och erbjud successivt mer avancerade.

Stödfrågor

Titel

Vad är titeln?

Vad vet jag redan om detta område/ämne?

Vad har detta ämne med att göra kring det jag läste i föregående kapitel?

Vad tror jag att jag kommer få läsa om?

Heading

Vad säger rubriken kring vad jag ska läsa om?

Vad handlar stycket om under rubriken?

Hur kan jag ändra rubriken till en fråga som kan besvaras av texten i stycket nedanför?

Introduction

Finns det en inledning under rubriken, kanske med fet stil?

Presenterar inledningen vad kapitlet kommer handla om?

Vet jag något kring ämnet redan?

Every first sentence in a paragraph

Vad tror jag detta kapitel kommer handla om baserat på varje första mening i alla stycken?

Visuals and vocabulary

Finns det fotografier, illustrationer, kartor, tabeller eller diagram i kapitlet/texten?

Vad får jag reda på genom att titta på dessa?

Finns det en ordlista över svåra ord eller begrepp?

Finns det viktiga ord som är markerade med fet text i texten?

Vet jag vad dessa ord betyder?

Kan jag förstå de fetmarkerade ordern med hjälp av sammanhanget i meningarna?

Hur får rubrikerna mig att lättare förstå vad texten handlar om?

End of chapter questions

Vad frågar frågorna efter?

Vilken information anser frågorna är viktig?

Vilken information får jag när jag läser frågorna?

Håll kvar frågorna i huvudet så du kan stryka under, markera var i texten svaren finns till frågorna.

Summary

Vad förstår jag och känner igen när jag läser sammanfattningen i slutet av texten?

 

Klicka på röda länken nedan för att få tillgång till frågorna på enskilt dokument.

Thieves stödfrågor

THIEVES används väldigt flitigt i USA men fler och fler har börjat använda den även i andra länder, bland annat här i Sverige. Helena Eklund har skrivit en utvecklingsartikel om just bland annat THIEVES och vilket enastående resultat detta har medfört. Genom arbete med lässtrategier ökade antalet godkända elever från 40 till 100 procent på ett halvår.
Helena_Eklund_stor

Helena Eklund, högstadielärare på Myresjöskolan i Nacka

Du hittar artikeln här:

http://www.skolporten.se/app/uploads/2015/12/Undervisning_Larande_19_2015.pdf.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Emilia Lindqvist

Speciallärare på en Triangelskolan i Kiruna Kommun med ett särskilt intresse för språkutveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *